• Privacy Policy

    Teneinde de verstrekking van informatie door Restaurant ‘De Brabantse Ardennen’ aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, émailadres of telefoonnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt.

    Restaurant ‘De Brabantse Ardennen’ heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen.

    Restaurant ‘De Brabantse Ardennen’ eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

    Voor meer informatie omtrent deze Privacy Policy kan u mailen naar : davidvanroy@telenet.be